Aktuálne

nové deti

Uvoľnili sa nám 3 miesta od septembra. Ak máte záujem pridať sa k nám do lesného klubu Cestička vyplňte prihlášku a my vás budem kontaktovať!

Čo je Cestička?

Cestička je rodinné miesto pre deti vo veku od 3 do 6 rokov. Fungujeme v krásnom lesnom prostredí Oravskej Jasenice. Každý deň kráčame po lesných cestičkách za poznaním…

... vecí a javov okolo nás

Príroda je zdrojom nekonečných objavov a pokoja, stimuluje všetky zmysly a poskytuje neobmedzený priestor pre slobodný pohyb, voľnú hru či kreativitu. Je hodná nášho obdivu aj ochrany.

... seba samého

V prostredí prijatia a láskavých hraníc si dieťa buduje zdravú sebaúctu, spoznáva vlastné limity či sa učí zvládať svoje emócie.  

... vzťahov s druhými

Vzťahy medzi deťmi, sprievodcami a rodičmi stoja na vzájomnom rešpekte a dôvere. Rešpektujúci prístup dáva deťom do života správne vzory do vzťahov s druhými či k sebe samému.

Naše hodnoty

947A8290

Rešpekt

Ľudská dôstojnosť je vrodená, a teda rešpektujeme individuálne rozdiely a potreby dieťaťa. Správame sa k deťom rovnako slušne a s úctou ako k dospelým. 

Individuálnym prístupom a spôsobom primeraným ich veku, chceme deti viesť
k zodpovednosti. K zodpovednosti za svoje správanie a jeho dôsledky.
Zároveň láskavo komunikujeme a dodržiavame hranice či spoločne dohodnuté pravidlá. Tak si z klubu vytvárame bezpečné miesto, v ktorom sa každý cíti prijatý.

947A8391

Príroda a ekológia

Môcť skákať do blata, liezť po stromoch či pestovať si vlastnú záhradku.
Príroda je pre nás (hneď po rodičovskej náručí) druhé najlepšie miesto pre 
zdravý
rast a rozvoj dieťaťa
. Je plná podnetov, výziev či krásy. Pozýva k slobode a napĺňa pokojom. Väčšinu času trávime von
, v akomkoľvek počasí. 

Zároveň deti vedieme k tomu, prečo a ako si prírodu vážime, ako sa o ňu staráme. Triedime odpad, kompostujeme, používame prírodné materiály, vedieme k materiálnemu minimalizmu. Nepoužívame v práci s deťmi výdobytky modernej techniky.
  Chceme, aby náš klub nebol o hračkách, ale 
o zážitkoch a vzťahoch.

 

947A9907

Komunita

Záleží nám na kvalite vzťahov s rodičmi malých Cestičkárov.
Organizujeme si rodinné akcie či vťahujeme rodičov do starostlivosti o rôzne
potreby nášho klubu. Každý podľa svojich schopností a možností. Chceme aby svety “doma” a Cestičky boli prepojené a Cestičkári tak vnímali, že sa tieto svety
dopĺňajú a podporujú.

Preto medzi rodičmi hľadáme partnerov s komunitnou dušou, nie klientov. 
Sme presvedčení, že sa vieme vzájomne obohatiť a spoločne tak dokážeme viac. 

Sme súčasťou...

Sme súčasťou Asociácie detských lesných klubov
 na Slovensku
ktorá spája a podporuje lesné kluby
 v ich činnosti na celom Slovensku.

IMG_20221115_105116