947A8781 zm

Náš deň v Cestičke

Čo najviac času trávime von a to naozaj za každého počasia. Náš harmonogram je sčasti variabilný.
Závisí od zvolenej trasy a počasia. Objavujeme okolitú prírodu (lesy, potok, lúky) alebo využívame lúku patriacu k nášmu zázemiu.
Keď je príjemne, stravujeme sa von. Raz týždenne si olovrant pripravujeme sami. Poobedný oddych máme v interiéri. 

Náš vzdelávací Program sme usporiadali tak, aby bol v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre materské školy
a aby dosahoval stanovené krátkodobé aj dlhodobé ciele.  

režím dňa

Náš 1-dňový program je viac neformálny. Nie je tvorený na základe vzdelávacieho programu.
Ponúkame rôzne aktivity pre deti, naše outdoorové ihrisko, vychádzky do lesa, či k vode, aby ste mohli zažiť spolu s nami
naše lesné dobrodružstvá. V prípade nepriaznivého počasia je naše zázemie pre vás plne k dispozícii.
Vaše deti môže počas aktivít sprevádzať naša sprievodkyňa alebo vy sami.

Inšpiruje nás

Program tvoríme a nastavujeme citlivo na potreby detí a ich skupinovej dynamiky.
Vychádzame z našich hodnôt a kombinujeme aktivity z viacerých vzdelávacích metód či prístupov:Zážitková
pedagogika

Podporujeme prirodzenú zvedavosť detí a vedieme ich formou
vlastného zážitku objavovať svet okolo seba. Mať možnosť testovať, skúšať,
 tvoriť, mýliť sa. 
Dávame veľký priestor aj
voľnej hre

Vďaka vlastným skúsenostiam a prežitým emóciám dokážu deti
intenzívnejšie vnímať nové informácie a uložiť si ich hlbšie do pamäti.
Učíme pre život a užívame si deti .

355337320_1008890483889108_3433043905734828455_n
317080996_445799914297600_8384859080145130572_n


Montessori
pedagogika

Montessori pedagogika je pre nás predovšetkým spôsobom myslenia .
Pozeráme sa na deti ako jedinečné osobnosti, ktoré nás sprevádzajú na ich
ceste osobného rozvoja.
Preto naši učitelia sú v úlohe 
sprievodcov detí

Prihliadame na vlastné tempo detí a ich jedinečné sklony a záujmy .
Aj v našom domčeku sme prostredie upravili tak, aby rozvíjali vlastnú
samostatnosť.
Pri vedení k samostatnosti rastie ich sebaúcta a sebadôvera.


Hejného matematika

V lese je možné nájsť veľa nápadov a inšpirácií na rozvíjanie matematických
predstáv u detí, napríklad triedenie podľa tvaru, veľkosti, farby, precvičovanie pojmov dlhší-kratší, zoznamovanie sa tak základmi geometrie alebo kombinatoriky. 

Deti pomocou vhodných úloh novej matematiky alebo s ostatnými deťmi. Nachádzajú súvislosti a vzťahy prichádzajú s vlastným záverom.
Takýto proces učenia matematiky vedie detí k
logickému mysleniu, k schopnosti kriticky myslieť , analyzovať problémové situácie, ale aj tvorivo ich riešiť.

20230413_102713
20230308_092404


Čas na čítanie

Do denného rituálu sme zaradili čítanie obsahovo, ale aj ilustračne
kvalitných detských knižiek . Vnímame, že vďaka príbehom, sú deti vnímavejšie
a citlivejšie na okolitý svet a
rastie u nich empatia pre ľudské osudy.
Medzi benefity patrí, že deti získavajú
ďalšie vedomosti a jazykové zručnosti,
ale podporujú aj svoju
fantáziu , motiváciu, zvedavosť a pamäť. 

Všetky prvky, ktoré budú potrebné pri učení sa v škole. Tento čas je nielen zmysluplný,
 ale buduje aj
dôverné vzťahy medzi deťmi a sprievodcami.

947A8320

Pozývame  Vás nahliadnuť do nášho lesného sveta počas ranných aktivít. Pre našich cestičkárov je to čas, keď sa prostredníctvom hry s kamarátmi učia a ani o tom nevedia… Deň začínajú komunitným kruhom v ktorom sa rozprávajú, zdieľajú svoje pocity… Radi cvičia, tvoria, pochutnávajú si na desiate a aj vystrájajú huncúctva :)…
A netrpezlivo čakajú na chvíľu obuť si gumáčiky a vyraziť von za dobrodružstvom 🙂