Koho v Cestičke nájdete?

a niečo o nás...


Alena Harineková

Nepochádzam z Oravy, ale je mi veľmi blízka a preto sme sa rozhodli s manželom tu žiť a vychovávať naše dcéry. Som tvorivá dušičku, ktorá miluje kvetiny, prírodu, kreativitu, poriadok vo veciach, horkú čokoládu, dobrú kávu a piškóty. Tieto maličkosti robia môj život veľkolepým.

Vyštudovala som predškolskú pedagogiku a pedagogiku telesne postihnutých chorých a zdravotne oslabených. Niekoľko rokov som pracovala ako učiteľka v materskej škole. Už počas strednej školy som sa dobrovoľnícky angažovala v práci s deťmi v eRku a Dobrej Novine. Popri štúdiu na vysokej škole a práci v materskej škole som sa venovala grafike a posledných 13 rokov sa tento môj koníček stal mojím povolaním. Je pre mňa dôležité, aby človek robil to, čo mu dáva zmysel, čo ho napĺňa, aby sa jeho práca stala jeho povolaním.


Ivana Natšinová

Už od strednej školy presne viem, že práve práca s deťmi je to, čo ma napĺňa. Vyštudoval som Strednú pedagogickú školu a pokračovala som štúdiom na vysokej škole v Ružomberku, odbor predškolská a elementárna pedagogika a magisterský stupeň som ukončila špeciálnou pedagogikou.

Momentálne som maminou dvoch dievčatok. Práve popri materskej dovolenke som začala tvoriť aktivity, knihy pre deti a rôzne zábavné pomôcky pre hru a učenie. Rada trávim čas v prírode pri športe a pri hre s deťmi. Je úžasné ich pozorovať a sprevádzať pri tom, ako vnímajú a objavujú sa svet.


Janka Mrekajová

Od detstva som obklopená deťmi. Keď vidím ich úsmev, úprimnosť, láskavosť či tie ich veľké oči, hneď ma zohreje pri srdci. Preto som sa rozhodla pre toto povolanie. Študovala som na Pedagogickej škole v Turčianskych Tepliciach, neskôr v Bratislave na UK, predškolskú a elementárnu pedagogiku.

Ako dieťa som sa venovala skautingu, eRku,
či iným aktivitám. Vo voľnom čase rada čítam, aranžujem, venujem sa deťom so zdravotným znevýhodnením alebo občas si vypadnem na nejaký ten kopec.


Andrea Farská

Som čerstvá absolventka vysokej školy. Študovala som najprv predškolskú a elementárnu pedagogiku a neskôr aj primárne vzdelávanie. Počas štúdia primárneho vzdelávania som si uvedomila, že sa viac baví práca s menšími deťmi. A už na strednej škole som vedela, čo chcem robiť, keďže som bola neustále obklopená deťmi.

A práca s deťmi v prírode je už iba plus, keďže som celé detstvo bývala pri lesíku.


Mária Čierniková

Som mamka dvoch akčných dcér. Vyštudovala som učiteľstvo anglického a francúzskeho jazyka. štúdia Počas toho som strávila niekoľko liet v zahraničí pri deťoch vo Švajčiarsku, Francúzsku, Írsku, ale aj v USA a jeden semester vo Francúzsku. Pracovala som v anglickej škôlke a neskôr aj na logistike v miestnej firme.

Rada čítam knihy a čítam aj s mojimi deťmi, z čoho mám tiež radosť. Cez deň sa rady túlame kade-tade a tešíme sa z maličkostí okolo nás, nejakú tú noc sme strávili v stane. Nevadí mi, keď sú deti špinavé ani keď robia „nebezpečné“ veci.


Marcela Čaklošová

Som špeciálny pedagóg, ktorý verí, že deti nás učia. Moja dcéra aj syn mi denne otvárajú komnaty, vďaka ktorým sa stále vzdelávam. Takisto verím, že v prírode nájdeme všetko, čo k učeniu potrebujeme. Môj prístup k deťom sa zakladá na empatii, trpezlivosti, vzájomnom rešpekte a individuálnym prístupom ku každému dieťaťu. Pre mňa nie je nič náhoda. Vždy hľadám odpovede PREČO.
A vďaka tejto mojej zvedavosti roky skladám hádanku a hľadám odpovede na otázky v oblasti detského vývinu a motivácie akéhokoľvek správania sa dieťaťa. Pri svojej práci s deťmi používam metódy špeciálnej pedagogiky, montessori metódy, zážitkové učenie, dramatizácia, prvky Sfumato metódy. Mám veľa vzdelávania zameraného na korekciu porúch učenia, ADHD, korekčný program MIRABILIS, základ kognitívno-behaviorálnej  intervencie pri úzkostných deťoch . A mnohé kurzy vďaka ktorým viem,  ako sa viac k deťom priblížiť a chápať ich (komentovaný diktát, grafomotorika hravo,kurz tvorenia,…). Počas roka navštevujem stále aktuálne konferencie v oblasti edukácie, ale aj osobnostného rozvoja.Aktuálne žijem témou, veľmi dôležitou pre zdravý fyzický a duševný rast a rozvoj detí a to vyvážená strava a problémy detí v jedenástke ako je vyberavosť v strave, obezite a pod.

Stačí srdce, zdvihnúť zrak a ak sa máme ochotu učiť sa, tak sa svet stáva nekonečnou knižnicou objavov, zázrakov a možností. Snáď neexistuje oblasť, ktorá by nebola zaujímavá a inšpiratívna.


Janka Jadroňová

Som maminou troch dcér. Študovala som učiteľstvo matematiky a nemeckého jazyka, neskôr aj na doktorandskom štúdiu. Pracovala som ako učiteľka na súkromnej základnej škole, či ako lektorka na Kežmarskom hrade. Počas štúdia som strávila jeden semester na Univerzite v Brne a mesiaci na Karlovej univerzite v Prahe. Tam som sa zoznámila nielen s Hejnou metódou v matematike a jej zakladateľmi, ale najmä s myšlienkou, že ak sú deti motivované a majú vhodné podnety, tak…

Presvedčila som sa o tom aj pri práci v matematickom krúžku s prvákmi a presviedčajú ma o tom vždy viac aj moje dcérky.


Alžbeta Drutarovská / zakladateľka, štatutár

Rozvoj ľudského potenciálu ma zaujímal najprv profesne a teraz aj ako mamu. Ako vyštudovaná psychologička som pracovala v medzinárodnej firme na HR a neskôr v treťom sektore v oblasti osobného rozvoja. Od strednej školy som tiež pôsobila ako dobrovoľníčka pri práci s deťmi a mládežou na Slovensku, Ukrajine či v Rumunsku.

Ľudia, s ktorými som mala možnosť byť, ma naučili k ľudskému potenciálu pristupovať s otvorenou myšlienkou. To sa snažím žiť aj vo výchove svojich dcér a spolu s nimi rásť. Rada behám v prírode či oddychujem pri dobrej knihe. Je mi blízky občiansky aktivizmus a stále viac ma zaujíma minimalizmus či udržateľný životný štýl.


Ty?

Chcel/a by si sa stať našou súčasťou? Bavila by ťa takáto práca, alebo máš proste rád/a prírodu, či prácu s deťmi? Alebo by si nám chcel/a pomôcť ako dobrovolník/čka?

Ozvi sa nám na oz.cesticka@gmail.com alebo na 0911 811 091!