947A8280


Podpora

Ak vidíte zmysel v tom čo robíme, môžete nás podporť týmito spôsobmi:

Finančným darom

Podporiť nás môžete prostredníctvom darcovského portálu darujme.sk, jednorázovým alebo pravidelným finančným darom.
Ďakujeme.

Darovaním 2% (alebo 3%)
z vašich daní pre spokojné detstvo v prírode

Lesný klub Cestička, občianske združenie, je oficiálne zaregistrované pre príjem 2% (alebo 3%)
z vašich zaplatených daní v Notárskom centrálnom registri.

Údaje potrebné pre darovanie 2%:
Názov: Lesný klub Cestička
Sídlo: Bernolákova 424/7, 029 01 Námestovo 
Právna forma: občianske združenie
IČO: 53419057

316109016_440848208126104_5688672093056709733_n
947A8402
326791072_3415338748707342_31286808487841211_n
20230322_121856

Zakúpením autorských voskových obrúskov „Cestička“

Vytvorili sme pre náš Lesný klub Cestička a na jeho podporu fungovania autorské voskové obrúsky. 
Sú špeciálne navrhnuté pre nás, ručne vyrobené Alenkou z Design by Amalka a ekologicky potlačené. 
Môžete si ich u nás zakúpiť za odporúčaný dobrovoľný príspevok 5€.